Danh mục Lĩnh vực Nội vụ
T-DBI-285995-TT Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập
T-DBI-285994-TT Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
T-DBI-285993-TT Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
T-DBI-285992-TT Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội
T-DBI-285991-TT Thủ tục hội tự giải thể
T-DBI-285990-TT Thủ tục đổi tên hội
T-DBI-285989-TT Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
T-DBI-285988-TT Thủ tục phê duyệt điều lệ hội
T-DBI-285987-TT Thủ tục thành lập hội
T-DBI-285986-TT Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội
T-DBI-285985-TT Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
T-DBI-285984-TT Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo
T-DBI-285983-TT Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
T-DBI-285982-TT Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở
T-DBI-285981-TT Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
T-DBI-285980-TT Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
T-DBI-285979-TT Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành
T-DBI-285978-TT Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
T-DBI-285977-TT Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
T-DBI-285976-TT Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại
T-DBI-285975-TT Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất
T-DBI-285974-TT Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề
T-DBI-285973-TT Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến
T-DBI-285972-TT Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở
T-DBI-285971-TT Thủ tục tặng Danh hiệu thôn, ấp, bản, làng, khu phố văn hóa
T-DBI-285970-TT Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến
T-DBI-285961-TT Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị
T-DBI-212714-TT Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
T-DBI-212713-TT Trợ cấp 1 lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter