Danh mục Lĩnh vực tư pháp
T-DBI-284232-TT Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
T-DBI-284165-TT Thủ tục chi trả tiền bồi thường (cấp huyện)
T-DBI-284164-TT Thủ tục trả lại tài sản (cấp huyện)
T-DBI-284163-TT Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường (cấp huyện)
T-DBI-284162-TT Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường (cấp huyện)
T-DBI-283780-TT Thủ tục thực hiện hỗ trợ khi hòa giải viên gặp tai nạn hoặc rủi ro ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng trong khi thực hiện hoạt động hòa giải
T-DBI-085844-TT Phê duyệt hương ước, quy ước sửa đổi, bổ sung
T-DBI-085802-TT Phê duyệt hương ước, quy ước
T-DBI-287038-TT Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản
T-DBI-287037-TT Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản
T-DBI-287036-TT Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
T-DBI-287035-TT Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
T-DBI-287034-TT Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của phòng Tư pháp
T-DBI-287033-TT Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
T-DBI-287032-TT Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch
T-DBI-287031-TT Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch
T-DBI-287030-TT Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không ký, không điểm chỉ được)
T-DBI-287029-TT Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận
T-DBI-287028-TT Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận
T-DBI-284874-TT Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
T-DBI-284874-TT Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch
T-DBI-284872-TT Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài
T-DBI-284871-TT Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài
T-DBI-284870-TT Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân
T-DBI-284869-TT Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài
T-DBI-284868-TT Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch)
T-DBI-284867-TT Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
T-DBI-284866-TT Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
T-DBI-284865-TT Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc
T-DBI-284864-TT Thủ tục đăng ký chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài
T-DBI-284863-TT Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài
T-DBI-284862-TT Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
T-DBI-284861-TT Thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài
T-DBI-284860-TT Thủ tục đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài
T-DBI-284859-TT Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài
T-DBI-284858-TT Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter