• Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)
 • Thời gian đăng: 10/30/2018 2:23:09 PM
 • Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng)

  - Trình tự thực hiện:

  + Bước 1: Khi bị hư hỏng giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, hợp tác xã phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho cơ quan đăng ký hợp tác xã.

  + Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký hợp tác xã:

  (1) Yêu cầu người đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực.

  (2) Trường hợp được ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp dịch vụ giữa người thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật.

  Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký hợp tác xã phải trao giấy biên nhận cho liên hiệp hợp tác xã.

  + Bước 3: Cơ quan đăng ký thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã. Nếu không thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký cho chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã thì cơ quan đăng ký hợp tác xã thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết

  - Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

  - Thành phần hồ sơ:

  + Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã.

  - Số lượng hồ sơ: 01

  - Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức

  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc UBND huyện.

  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã.

  - Lệ phí: Thực hiện theo quy định tại khoản 6 Điều 2 và điểm b khoản 2  Điều 3 Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-15 Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT.

  - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có.

  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật Hợp tác xã ngày 20/11/ 2012; Nghị định 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.

  Phụ lục I-15

  TÊN HỢP TÁC XÃ
  -------

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   
  ---------------

  Số: ………………….

  ….. ngày….. tháng….. năm……

  GIẤY ĐỀ NGHỊ

  Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

  Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã

  Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):..................................................................................

  S, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã:..............................................................

  Địa chỉ trụ sở chính: ...........................................................................................................

  Đề nghị được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau của hợp tác xã:

  Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:..........................................................

  Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:......

  .........................................................................................................................................

  Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ....................................................

  Ngành, nghề kinh doanh i với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và mã theo ngành cp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam):

  STT

  Tên ngành

  Mã ngành

   

   

   

   

   

   

  Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ...................................................................

  Người đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:..........................................

  Lý do đề nghị cấp lại: .........................................................................................................

  .........................................................................................................................................

  Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này.

   Các giấy tờ gửi kèm:
  - …………………….
  - …………………….
  - …………………….

  ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 
  CỦA HỢP TÁC XÃ
  (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

  Mẫu:MauTaiChinhKeHoach_18.docx

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter