• Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện)
 • Thời gian đăng: 4/25/2017 7:02:57 AM
 • - Trình tự thực hiện

   

  Cơ sở dịch vụ photocopy phải thực hiện khai báo hoạt động với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện chậm nhất 10 ngày trước khi hoạt động.

  Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, UBND cấp huyện phải có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý.

  - Cách thức thực hiện

  Nộp trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện hoặc qua đường Bưu chính.

  - Thành phần, số lượng hồ sơ

  1. Hồ sơ gồm có: Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy.

  2. Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

  - Thời hạn giải quyết

  05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  - Cá nhân.

  - Tổ chức.

  Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

  UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

  - Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

  UBND cấp huyện cập nhật thông tin khai báo.

  - Lệ phí (nếu có)

  Không thu phí, khi có văn bản hướng dẫn của Trung ương sẽ có hướng dẫn cụ thể

  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

  Tờ khai hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy theo Mẫu số 16 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

  - Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

  Không có.

  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  - Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

  - Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in.

  Mẫu số 16

  (Ban hành kèm theo thông tư số 03/2015/TT-BTTTT)

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                                                    

  …………….., ngày …. tháng ….. năm ……

   

  TỜ KHAI HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ DỊCH VỤ PHOTOCOPY

  Kính gửi: Ủy ban Nhân dân (cấp huyện) …………….. (1)

  1. Tên cơ sở dịch vụ photocopy: ..................................................................

  - Địa chỉ: ..........................................................................................................

  - Điện thoại: ……………………….. Fax: …………………….. Email:

  2. Họ tên người đứng đầu cơ sở dịch vụ photocopy:............................. (2)

  - Địa chỉ nơi cư trú: ........................................................................................

  - Điện thoại: ....................................................................................................

  - Chứng minh nhân dân số: …… ngày …. tháng ….. năm ….nơi cấp:

  3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số …………… ngày ….. tháng …. năm ……………… nơi cấp       

  4. Tên tổ chức, cá nhân chủ sở hữu cơ sở dịch vụ photocopy: ................

  5. Danh mục thiết bị:

  TT

  Tên (3)
  máy móc, thiết bị

  Nước sản xuất, năm sản xuất

  Hãng sản xuất

  Model và Số sê-ri của máy

  Số lượng

  Ghi chú

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  6. Cơ sở dịch vụ photocopy cam kết tính chính xác nội dung khai trên đây và chấp hành đúng các quy định pháp luật về hoạt động của dịch vụ photocopy.

  Tờ khai này được lập thành 02 (hai) bản giống nhau, 01 bản gửi cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để cập nhật vào hồ sơ, dữ liệu quản lý, 01 bản cơ sở dịch vụ photocopy lưu giữ./.

   

  NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
  Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

   

   

   

  Chú thích:

  (1) Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã

  (2) Người đại diện theo pháp luật

  (3) Máy photocopy phải ghi rõ là màu hay đen trắng hoặc đa chức năng (copy-scan-in-fax).            

  Tải mẫu: VHTT-Mau-ho-so-T-DBI-285170-TT.docx

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter