• Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
 • Thời gian đăng: 5/31/2018 9:16:08 AM
 • Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

  - Trình tự thực hiện:

  + Tổ chức, cá nhân kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu cho Phòng Công Thương;

  + Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương xem xét và cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

  + Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

  - Cách thức thực hiện:

  + Qua bưu điện

  + Nộp trực tiếp tại Phòng Công Thương

  - Thành phần, số lượng hồ sơ:

  Tổ chức, cá nhân kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu lập 02  bộ Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, 01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, 01 bộ lưu tại trụ sở tổ chức, cá nhân xin cấp giấy phép. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu gồm:

  + Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu theo mẫu tại Phụ lục 31 kèm theo Thông tư này.

  + Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế.

  + Bản cam kết do thương nhân tự lập, trong đó nêu rõ nội dung thương nhân bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật tại các cửa hàng kinh doanh và kho hàng của mình.

  + Bản sao các văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng mua bán của các doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu (trong đó ghi rõ loại sản phẩm rượu dự kiến kinh doanh).

  + Bản sao Giấy chứng nhận công bố hợp quy hoặc Giấy chứng nhận tiêu chuẩn các loại sản phẩm rượu của thương nhân dự kiến kinh doanh.

  + Bản sao Phiếu thu đã nộp phí và lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

  - Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

  - Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh ngành, nghề bán lẻ rượu.

   - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Công Thương

   -  Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu.

   -  Lệ phí (nếu có): Theo quy định của Bộ Tài chính.

  -  Tên mẫu đơn, mẫu t khai: Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu  (theo mẫu tại Phụ lục 31 kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014)

  -  Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

   Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu bao gồm:

  + Thương nhân có đăng ký ngành nghề kinh doanh bán lẻ đồ uống có cồn hoặc kinh doanh rượu;

  + Có địa điểm kinh doanh cố định, địa chỉ rõ ràng, đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, trang thiết bị theo quy định;

  + Trực thuộc hệ thống phân phối của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu; có hợp đồng và văn bản giới thiệu của thương nhân bán buôn sản phẩm rượu;

  + Có kho hàng (hoặc hệ thống kho hàng) thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu theo hợp đồng liên doanh, liên kết góp vốn; hoặc có hợp đồng thuê kho hàng phù hợp với quy mô kinh doanh của doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu bảo quản được chất lượng của sản phẩm rượu trong thời gian lưu kho;

  + Có bản cam kết của thương nhân về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

  + Phù hợp với quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu do Sở Công Thương tỉnh công bố;

  + Phù hợp với quy định tại Điều 18 Nghị định 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012.

  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu; Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

   

   

   

   

  Phụ lục 31

  (Kèm theo Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014

  của Bộ Công Thương)

  TÊN THƯƠNG NHÂN

   

  Số:        /

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   

  ............., ngày...... tháng....... năm............

   

  ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP

  KINH DOANH BÁN LẺ SẢN PHẨM RƯỢU

   

  Kính gửi: Phòng ......................(1)

  Tên thương nhân:......................................................................................

  Địa chỉ trụ sở chính: ......................;

  Điện thoại:......................... Fax:...............;

  Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) số:............ do............................. cấp lần đầu ngày........ tháng......... năm......., thay đổi lần thứ ..... ngày .......... tháng......... năm.......;

  Địa điểm kinh doanh:

  + Tên địa điểm kinh doanh: ...................................;

  + Địa chỉ địa điểm kinh doanh: ...........................;

  + Điện thoại:......................... Fax:...............;

  Đề nghị Phòng ......................(1) xem xét cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu, cụ thể như sau:

  1.    Được phép mua:

  a)    Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:

  .......................................................................(3)

  b)   Được phép mua các loại sản phẩm rượu: ......................................(2).... của doanh nghiệp bán buôn sản phẩm rượu có tên sau:

  .......................................................................(3)

  2. Được phép bán:

  Được phép tổ chức bán lẻ sản phẩm rượu tại địa điểm:

  ......................................................................................................(4)

  ......(ghi rõ tên thương nhân)......... xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ, Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2014 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP và những quy định của pháp luật liên quan. Nếu sai xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                             Người đại diện theo pháp luật của thương nhân

        (Họ và Tên, ký tên, đóng dấu)

   

  Chú thích:

    (1): Ghi rõ tên Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế hạ tầng nơi thương nhân dự kiến xin phép để kinh doanh.

  (2): Ghi cụ thể từng loại sản phẩm rượu như: rượu vang, rượu vodka, rượu trái cây...

  (3): Ghi rõ tên, địa chỉ của các doanh nghiệp  bán buôn sản phẩm rượu.

   (4): Ghi rõ địa chỉ, điện thoại địa điểm  thương nhân dự kiến xin phép để bán lẻ sản phẩm rượu.

  Tải Mẫu:T-DBI-284022-TT-7.docx

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter