• Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
 • Thời gian đăng: 11/1/2018 3:23:57 PM
 • Thủ tục Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  - Trình tự thực hiện:

  Bước 1. Đối tượng thay đổi nơi cư trú có đơn đề nghị gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng;

  Bước 2. Chủ tịch UBND cấp xã nơi đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng có văn bản gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện;

  Bước 3. Phòng Lao động – TBXH cấp huyện thẩm định tham mưu trình chủ tịch UBND cấp huyện Quyết định thôi chi trả trợ cấp xã hội hàng tháng tại nơi cư trú cũ và gửi văn bản kèm theo hồ sơ của đối tượng đến Chủ tịch UBND cấp xã nơi cư trú mới của đối tượng;

  Bước 4.  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Chủ tịch UBND cấp xã xác nhận và chuyển hồ sơ của đối tượng đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng UBND cấp huyện nơi cư trú mới của đối tượng.

  Bước 5.  Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của đối tượng, Phòng Lao động – TBXH nơi cư trú mới của đối tượng thẩm định, trình chủ tịch UBND cấp huyện Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng cho đối tượng.

  Bước 6. Chủ tịch UBND cấp huyện ký Quyết định trợ cấp hàng tháng cho đối tượng kể từ tháng liền kề tháng thôi trả trợ cấp của đối tượng ở nơi cư trú cũ.

  - Cách thức thực hiện:

  Trực tiếp hoặc qua đường Bưu điện

  - Thành phần hồ sơ:

  Đơn đề nghị thay đổi nơi trợ cấp của đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hoặc người giám hộ.

  - Số lượng hồ sơ:

  01 bộ.

  - Thời hạn giải quyết:

  08 ngày làm việc kể từ khi nhận được đơn đề nghị của đối tượng hoặc người giám hộ.

  - Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính:

  Đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của Chính phủ hoặc người giám hộ của đối tượng bảo trợ xã hội.

  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  UBND cấp huyện

  - Kết quả thực hiện:

  Quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  - Lệ phí (nếu có):

  Không

  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Không

  - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC:

  Không

  - Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

  - Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

  - Thông tư liên tịch số 29/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 24  tháng 10  năm 2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter