• Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp
 • Thời gian đăng: 10/26/2018 9:06:32 AM
 • Thủ tục đính chính Giấy chứng nhận đã cấp

  (1) Trình tự thực hiện

  a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp hồ sơ cho Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  thực hiện thủ tục hành chính của UBND cấp huyện  để được đính chính.

  Trường hợp Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

  b) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

  Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  c) Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

   (2) Cách thức thực hiện

  Người sử dụng đất nộp hồ sơ đính chính Giấy chứng nhận tại Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả  thực hiện thủ tục hành chính của UBND cấp huyện

  (3)Thành phần, số lượng hồ sơ

  a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

  1. Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

  2. Đơn đề nghị đính chính Giấy chứng nhận đối với trường hợp phát hiện sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

  b) Số lượng hồ sơ: 1 bộ

  (4) Thời hạn giải quyết

  20  ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

  Đối với các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 15 ngày.

  Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

  (5) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

  Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

  (6) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

  - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

  - Cơ quan phối hợp :Phòng Tài nguyên và Môi trường.

   (7) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

  - Ghi vào sổ địa chính và lập hồ sơ để Nhà nước quản lý. 

  - Giấy chứng nhận. 

   (8) Lệ phí :

  Lệ phí địa chính:

   + Tại các phường của thành phố Điện Biên Phủ và thị xã Mường Lay là 20.000 đồng/ 1 lần cấp:

   + Tại các xã, thị trấn còn lại là:     10.000 đồng /1 lần cấp

  Trích lục bản đồ địa chính, văn bản, số liệu, hồ sơ địa chính: 10.000 đồng/ 1 lần cấp

   (9)Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

   (10) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính :Không

   (11) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

  - Luật số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

  - Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 01/7/2014.

  - Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.

  - Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; có hiệu lực từ ngày 05/7/2014.

  - Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính; có hiệu lực từ ngày 17/02/2014.

  - Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 quy định danh mục mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phân chia tiền thu phí, lệ phí; đối tượng nộp, đơn vị thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter