• Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng
 • Thời gian đăng: 11/1/2018 3:13:13 PM
 • Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng (Công bố chuẩn hóa tại Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 )

  - Trình tự thực hiện:

  Bước 1: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội căn cứ đề nghị của đối tượng và Sổ quản lý cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình để cấp giấy giới thiệu đối tượng đi làm dụng cụ chỉnh hình hoặc phục hồi chức năng đến cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng gần nhất (mẫu số 03-GGT).

  Bước 2: Căn cứ xác nhận của cơ sở cung cấp dụng cụ chỉnh hình hoặc cơ sở cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng vào giấy giới thiệu, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thanh toán tiền đi lại và tiền ăn cho đối tượng.

  - Cách thức thực hiện:

  Trực tiếp.

  - Thành phần hồ sơ:

  Đề nghị của đối tượng và Sổ theo dõi cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình.

  - Số lượng hồ sơ:

  01 bộ

  - Thời hạn giải quyết:

  Không quy định

  - Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính:

  Đối tượng người có công

  - Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

  Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

  - Kết quả thực hiện:

  Tiền hỗ trợ đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình, phục hồi chức năng.

  - Lệ phí (nếu có):

  Không.

  - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

  Không có mẫu.

  - Yêu cầu, điều kiện để thực hiện TTHC

  Không.

  - Căn cứ pháp lý:

  Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Thông tư số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - TB&XH - Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe,cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình đối với người có công với cách mạng và thân nhân; quản lý các công trình nghi công liệt sĩ.

  Mẫu số 03-GGT

  (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 03/6/2014 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính)

  …………………….
  ……………………..

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------

  Số: ………/LĐTBXH

  ………, ngày  tháng  năm …….

   

  GIẤY GIỚI THIỆU

  …………………trân trọng giới thiệu:

  Ông (bà) ..............................................................................................................

  Trú quán tại: ........................................................................................................

  Số CMTND ……………… Ngày cấp ……………. Nơi cấp ..............................

  Là: ..........................................................................................................................

  Đến ........................................................................................................................

  Về việc: ..................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  .................................................................................................................................

  Khoảng cách từ...(1……… đến...(2) ……. là: ……….. km

  Đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện cho ông (bà) ………………………..

  Giấy này có giá trị đến hết ngày …………………………………………../.

   

  ….., ngày … tháng … năm …
  Xác nhận của nơi được giới thiệu đến
  (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

  ….., ngày … tháng … năm …
  THỦ TRƯỞNG
  (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

   ________________

  Ghi chú:

  (1) Nơi cấp giấy giới thiệu

  (2) Nơi được giới thiệu đến để liên hệ công việc

  Mẫu:Mau_TBXH_7.docx

 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter