• Mường Nhé đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
 • Thời gian đăng: 10/11/2019 4:47:49 PM
 • Trong những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Mường Nhé không ngừng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu, qua đó từng bước nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, của người dân. Hiệu quả từ phong trào đã trở thành động lực góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
 • Thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) “về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, đời sống văn hóa tinh thần ở huyện Mường Nhé đã thực sự có bước chuyển rõ nét. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” về xây dựng, phát triển toàn diện trong tình hình mớiđã lan tỏatới mọi tầng lớpNhân dân . Cấp ủy Đảng các cấp đã đưa nội dung xây dựng đời sống văn hóa vào Nghị quyết và xem đó là một tiêu chí để đánh giá, xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hàng năm. Chính quyền các cấp đã đưa mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu xây dựng bản văn hóa, gia đình văn hóa vào chương trình hành động của địa phương, đồng thời quán triệt cán bộ, đảng viên triển khai học tập, thực hiện đến từng bản, từng cơ quan, doanh nghiệp, trường học. Nhiều địa phương, đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nội dung tiêu chí xây dựng, bình xét và công nhận “Bản văn hóa” “Cơ quan văn hóa”, “Gia đình văn hóa”.

  11102019_1-compressed.jpg

   Hội nghị triển khai kế hoạch công tác xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết XDDSVH” huyện Mường Nhé năm 2019

  Bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu là bản văn hoá tiêu biểu trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của xã. Hiện bản có trên 80% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, trên 90% số hộ gia đình có đời sống khá giả, trẻ em đến độ tuổi đều được đi học và đặc biệt bản không có người nghiện ma tuý, vi phạm pháp luật. Để xây dựng đạt chuẩn văn hoá trong nhiều năm, lãnh đạo bản đã vận dụng sát thực tình hình thực tế để có những tiêu chí xây dựng phù hợp. Đồng thời, vận động cán bộ, đảng viên phải luôn nêu cao tình thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong mọi công việc. Ông Khoàng Cà Chừ, Trưởng  bản Tả Kố Khừ, xã Sín Thầu cho biết: “Bản thân là một trưởng bản nên tôi luôn vận động người thân trong gia đình và người dân trong bản thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, vận động con cháu tích cực học tập, nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào của làng, bản góp phần xây dựng bản, làng ngày một phát triển”.

  Có thể khẳng định, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã có tác động mạnh mẽ, toàn diện, tác động tích cực đến đời sống tinh thần của toàn xã hội, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị; phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra. Từ phong trào đã xuất hiện ngày càng nhiều “bản văn hóa”, “cơ quan văn hóa”, “gia đình văn hoá” và nhiều “dòng họ tiêu biểu”. Đến nay, toàn huyện có 39 bản, gần 3.000 gia đình và 96 cơ quan đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa. Bà Pờ Diệu Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Nhé cho biết: “Trong những năm qua huyện Mường Nhé luôn quan tâm chú trọng công tác giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là đối với thế hệ trẻ. Nhiều lễ hội, nhiều sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch được huyện Mường Nhé tổ chức, người dân đã tự giác tham gia vào các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao. Cũng từ đó, nhiều nét mới về giá trị văn hóa và chuẩn mực đạo đức từng bước được hình thành và phát triển. Cái mới, cái đẹp, cái tốt được nhân lên; cái xấu, cái ác, cái tiêu cực bị lên án và đẩy lùi, góp phần bảo tồn phát triển văn hoá các dân tộc trên địa bàn huyện”.

  11102019_2-compressed.jpg

  Trận chung kết giữa Đội bóng chuyền xã Quảng Lâm và đội bóng chuyền xã Mường Toong tại Ngày hội đoàn kết các dân tộc lần thứ IV, năm 2019

  Để phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá" đi vào chiều sâu, huyện Mường Nhé đặc biệt quan tâm, coi trọng chỉ đạo lĩnh vực xây dựng đời sống văn hóa tinh thần như: Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; đẩy lùi các tệ nạn cờ bạc, ma tuý, bạo lực... Xây dựng, tăng cường hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá, thể thao từ huyện đến cơ sở, bảo đảm tính thiết thực và bền vững. Đồng thời, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống, góp phần xây dựng sự nghiệp văn hoá - thể thao huyện Mường Nhé vững về mọi mặt; mặt khác không ngừng nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần, thể chất và sức khoẻ của nhân dân, phục vụ tốt cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện./.

 • Hoài Thứ
 • Các tin khác:
  Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với UBND huyện Mường Nhé
  Sen Thượng tổ chức thành công đại hội đảng bộ xã
  Đại hội Đảng bộ xã Pá Mỳ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 -2025
  Đại hội Đảng bộ xã Chung Chải lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
  Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân
  Đại hội Đảng bộ xã Mường Nhé lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter