• Thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa IV
 • Thời gian đăng: 7/16/2019 3:49:08 PM
 •     HĐND huyện Mường Nhé Thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa IV

      Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

      Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20/11/2015;

      Sau khi thống nhất với UBND, Ban Thường trực UBMTTQ huyện và các cơ quan hữu quan, Thường trực HĐND huyện thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

  I. NỘI DUNG.

  1. Xem xét các Báo cáo, Tờ trình, Đề án.

  1.1. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triến kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 thầng cuối năm 2019.

  1.2. Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; giải pháp tổ chức điều hành dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2019.

  1.3. Báo cáo quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018.

  1.4. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của Thường trực HĐND huyện.

  1.5. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm; Nhiệm vụ và giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2019 của UBND huyện.

  1.6. Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND huyện với Thường trực HĐND huyện xử lý những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp.

  1.7. Báo cáo kết quả giám sát “Việc thực hiện công tác rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Mường Nhé năm 2016- 2017”.

  1.8. Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huyện khóa IV.

  1.9. Báo cáo tình hình sử dụng kinh phí hoạt động của HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2019.

  1.10. Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2019 của các Ban HĐND huyện.

  1.11. Báo cáo kết quả giám sát của các Ban HĐND huyện.

  1.12. Báo cáo kết qủa công tác xét xử và thi hành án hình sự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Tòa án nhân huyện.

  1.13. Báo cáo tình hình chấp hành pháp luật 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện.

  1.14. Báo cáo kết qủa thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện.

  1.15. Báo cáo công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

  1.16. Báo cáo việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

  1.17. Báo cáo công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

  1.18. Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 9, HĐND huvện khóa IV.

  1.19. Tờ trình, đề án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị huyện lỵ huyện Mường Nhé đến năm 2025, định hướng phát triến đến năm 2035.

  1.20. Báo cáo giám sát Ban Dân tộc giám sát “Việc thực hiện công tác cai nghiệm ma túy tại gia đình, tại cộng đồng và quản lý sau cai nghiện trên địa bàn huyện Mường Nhé năm 2016 đến năm 2018”.

  1.21. Báo cáo giám sát Ban Kinh tế - Xã hội giám sát “Việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư, sự nghiệp thuộc Chương trình nông thôn mới từ năm 2017-2018”.

  1.22. Báo cáo giám sát Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát “Việc thực hiện các quy định vê cấp giấy khai sinh, đăng ký hộ tịch, hộ khẩu trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2018”.

  2. Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện: Thông báo kết quả tham gia xây dựng chính quyền địa phương 6 tháng đầu năm và những ý kiến, kiến nghị của MTTQ với HĐND, UBND, Đại biểu HĐND huyện.

  3. Bỏ phiếu tín nhiệm đối với ngưòi giữ chức vụ do HĐND bầu.

  4. Xem xét, thông qua các Nghị quyết do Thường trực HĐND huyện trình.

  4.1. Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND huyện.

  4.2. Phê chuẩn quyết toán kinh phí hoạt động của HĐND huyện năm 2018.

  4.3. Nghị quyết kết quả giám sát việc thực hiện công tác rà soát, điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Mưòng Nhé năm 2016-2017.

  4.4. Nghị quyết xác nhận kết quả bỏ phiếu tín nhiệm.

  5Xem xét, thông qua các Nghị quyết do UBND huyện trình.

  5.1. Mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và những giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN 6 tháng cuối năm 2019.

  5.2. Phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2018.

  5.3. Nghị quyết đề án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị huyện lỵ huyện Mường Nhé đến năm 2025, định hướng phát triển đến năm 2035.

  6. Chất vấn và trả lời chất vấn

  7. Một số nội dung khác nếu có

  II. Thời gian, địa điểm

  1. Thời gian: 2 ngày, từ 23-24/7/2019

  2. Địa điểm: Hội trường Đảng ủy HĐND, UBND xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé 

 • Các tin khác:
  THÔNG BÁO Phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp thứ 12, HĐND huyện khóa IV
  Thông Báo: Kết quả xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo huyện Mường Nhé năm 2020
  Thông Báo: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất 2020 huyện Mường Nhé
  THÔNG BÁO : Lịch kiểm tra sát hạch xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND huyện Mường Nhé 2019
  Thông Báo: Nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường), HĐND huyện khóa IV
  Thông Báo: Về việc bổ sung thông tin vào Phiếu đăng ký dự tuyển giáo viên năm 2019
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter