Vòng bi công nghiệpVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFđại lý vòng bi skf tại hà nộicatalog vòng bi skfVòng bi mắt trâu SKFVòng bi côn SKFBạc đạn côn SKFVòng bi 688Vòng bi 6001Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320Vòng bi SKFvòng bi nskvòng bi ntnvòng bi koyovòng bi timkenvòng bi asahivòng bi nachiVòng bi 608Bạc đạn SKFVòng bi công nghiệpđại lý vòng bi skfVòng bi xe máyVòng bi giá rẻVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biGối đỡ UCPGối đỡ UCFGối đỡ UCFLGối đỡ UCFCGối đỡ 2 nửa SKF Mỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFVam cảo vòng bi bạc đạn đại lý vòng bi skfcatalog vòng bi skfVòng bi côn SKFBạc đạn 688vòng bi 6001 Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320 Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFđại lý vòng bi skf tại hà nội Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFĐại lý bạc đạn SKF Vòng bi trung quốc giá rẻBạc đạn trung quốc giá rẻvòng bi nskVòng bi NTNVòng bi koyoVòng bi TimkenVòng bi FAG Gối đỡ SKFVòng bi tang trống Siêu thị mạngCisco Catalyst 9200Cisco Catalyst 1000Cisco Catalyst 9300Module quang SFP+ 10GCisco business switchSwitch JuniperSwitch Juniper EX2300Switch Juniper EX3400Module quang SFP JuniperFoodie-ToursBảng tra cứu kích thước vòng bi
Siêu thị mạng Cisco Catalyst 9200 Cisco Catalyst 1000 Cisco Catalyst 9300 Module quang SFP+ 10G Cisco business switch Switch Juniper Switch Juniper EX2300 Switch Juniper EX3400 Module quang SFP Juniper
 • Chặn đứng sự lây lan của “diễn biến hòa bình”
 • Thời gian đăng: 11/8/2021 4:42:31 PM
 • bai5.jpg

  Chặn đứng sự lây lan của “diễn biến hòa bình”

  Nhân Văn

  Sử dụng âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “diễn biến hòa bình”, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị và phản động đặt mục tiêu số một là chống phá Đảng, Nhà nước và Cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, từ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ đến quốc phòng, an ninh và đối ngoại nhằm thực hiện mục tiêu cơ bản, xuyên suốt và lâu dài là xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu Nhà nước xã hội chủ nghĩa và thành quả cách mạng; lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa có lợi cho chúng.

  Sự lây lan của một loại vi rút độc hại – “diễn biến hòa bình” đã tràn sang lĩnh vực mới: quân sự – quốc phòng – an ninh với sự tàn phá ghê gớm, tác hại khôn lường. Đây là sự phái sinh, nảy nở, lây lan của những hận thù, sự tráo trở của loại vi rút “phi nhân tính” cần nhận thức đúng bản chất, âm mưu, hành vi, hoạt động, tác hại và cần phải đấu tranh ngăn chặn, loại bỏ chúng, không để chúng gây “bệnh”, hại người.

  Âm mưu, thủ đoạn này không mới nhưng nó được cải biên, cải cách, “đổ thêm hận thù”, “đổ dầu vào lửa”, sự cuồng vọng vào các nội dung, hình thức mới với các chiêu trò chống phá tinh vi, xảo quyệt, vô cùng nham hiểm và xảo trá, gây tác hại không thể lường hết nếu ai đó coi thường hoặc mất cảnh giác.

  Dưới các chiêu thức, chiêu trò và mỹ từ “lộng ngôn, hào nhoáng” để che đậy “cái dã tâm đen tối” bên trong nhưng chúng đã thất bại, bản chất, âm mưu, thủ đoạn vô cùng thâm độc và cuồng vọng của chúng vẫn lộ ra, đang được phơi bầy nham nhở. Các thế lực thù địch đang tìm mọi cách, bằng mọi phương thức, biện pháp, ý đồ; kể cả biện pháp đê tiện, hèn mọn, bỉ ổi nhất để xóa bỏ bằng được vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu thành quả cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa do Đảng ta lãnh đạo, nhân dân ta bằng mồ hôi, nước mắt và xương máu của mình qua hai cuộc kháng chiến thần thánh chống kẻ thù xâm lược và hơn 35 năm “thắt lưng buộc bụng” tiến hành công cuộc đổi mới toàn diện đất nước để xây đắp nên cơ đồ, cuộc sống tốt đẹp ngày nay.

  Việc cố tình tìm kiếm các chiêu trò, sử dụng “trăm mưu, ngàn kế” để xoá bỏ nỗi ám ảnh về “hội chứng thua cuộc” đã đeo đẳng bấy lâu nhằm rửa nỗi nhục “bại trận” và lấy lại ánh hào quang đã hoen ố, các thế lực thù địch cho rằng “diễn biến hòa bình” là cách duy nhất, hiệu quả nhất để cướp lại cái đã mất mà không cần súng đạn…, cho nên, sử dụng chiêu trò “diễn biến hòa bình” kết hợp với bạo loạn lật đổ mà chúng đã áp dụng thành công trong việc lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa theo mô hình xô viết ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu để “xóa sổ Việt Nam” trên bản đồ thế giới là phương thức hữu hiệu để thực hiện chiến lược toàn cầu phản cách mạng, đưa Việt Nam quay về “thời kỳ đồ đá”, phụ thuộc chúng.

   Một trong các chiêu thức được coi là mới nhất, “bạo gan và cuồng vọng nhất”, hết sức nguy hiểm, độc ác là chúng tập trung chĩa mũi nhọn đánh thẳng vào quân đội, công an – lực lượng chính trị tin cậy, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, bằng cánh thực hiện thủ đoạn “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng, an ninh. Chúng xác định đây là một trong những mũi nhọn tiến công mang tính đột phá để “hạ bệ “thần tượng” Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh”; “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân Việt Nam.

  Đánh vào Quân đội là “lĩnh vực bất khả xâm phạm từ trước đến nay”, chúng hy vọng thực hiện được mục tiêu kép: vừa rửa sạch mối hận thù trước đây, vừa thủ tiêu được công cụ bạo lực sắc bén, lực lượng chính trị tin cậy, tuyết đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Bởi theo chúng, một khi đã đánh gục, xóa bỏ và tước đi sức mạnh của lực lượng vũ trang cách mạng – chỗ dựa vững chắc của Đảng, Nhà nước thì xã hội Việt Nam sẽ rối loạn, chung chiêng, chao đảo. Lợi dụng tình thế “đục nước béo cò”, chúng sẽ dễ dàng thực hiện mục tiêu tiếp theo là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội; đồng thời, thuận đà sẽ đánh đổ chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng, xóa bỏ nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – ngọn cơ tư tưởng của Cách mạng Việt Nam.

  Âm mưu thâm độc và xảo quyệt ấy chỉ có thể thực hiện “thành công” nhờ áp dụng kịch bản “diễn biến hòa bình” – cuộc chiến trong thời bình, đánh vào lòng người, chiếm đoạt xã hội không cần bom đạn, các loại vũ khí tối tân hiện đại, chúng triệt để khai thác, sử dụng chiêu thức “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” lực lượng vũ trang. Mưu đồ đen tối ấy đang được chúng tập trung tinh lực để đánh thẳng vào trung tâm đầu não – bộ máy lãnh đạo của quân đội và công an; trong đó, xuyên tạc bản chất, vai trò, uy tín, vị thể của Quân ủy Trung ương, các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, xuyên tạc Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng bộ Quân đội; cố tình tung tin, xuyên tạc, bóp méo sự thật về việc Quân đội ta vào Thành phố Hồ Chí Minh giúp chính quyền và nhân dân Thành phố phòng, chống đại dịch COVID-19 để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ quân đội, giữa quân đội chủ lực và địa phương, giữa quân đội phía Bắc và phía Nam; qua đó, chia rẽ cán bộ quân đội với cán bộ Đảng, Nhà nước; so sánh quân đội với công an để hạ thấp vai trò của quân đội là chiêu thức mới nhất, hèn mọn nhất của chúng.

  Đích cuối cùng chúng muốn đi đến, đạt bằng được là phủ nhận vai trò lãnh đạo tuyết đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng ta đối với Quân đội nhân dân Việt Nam, tách quân đội ta ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, đối lập quân đội với Đảng, với Nhà nước; biến quân đội thành tổ chức dân sự, một lực lượng “trung lập”, “quân đội chỉ làm theo pháp luật”, “chỉ bảo vệ Tổ quốc chứ không bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa”, v.v.. Đó là cái cách vô cùng thâm độc, tàn ác để chúng vô hiệu hóa sức mạnh chiến đấu của quân đội, biến quân đội thành đội quân vô dụng, phản bội Đảng, Nhà nước và nhân dân.

  Bằng mọi cách, chúng đang cố tình kích hoạt thực hiện âm mưu thâm độc này. Đích đến của chúng là làm cho Quân đội ta bị “tê liệt”, bị “chệch hướng”, “lầm đường, lạc lối”, mất sức chiến đấu; đến thời điểm đó, chúng hy vọng rằng quân đội ta tất yếu sẽ trở thành đội quân vô dụng, tự đánh mất bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân, tính dân tộc, trở thành một đội quân “ô hợp”, “vô tổ chức, vô chính phủ”. Đúng vào chính thời điểm ấy, các thế lực thù địch thẳng tay “bóp chết” Đảng, tiêu diệt Nhà nước; triệt phá thành quả cách mạng, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng; thao túng Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và các tổ chức chính trị – xã hội, ép các tổ chức này phải phục tùng chúng, “ngoan ngoãn” đi theo quỹ đạo của chúng đã “xếp đặt”, vẽ đường. Kịch bản “phi nhân tính” này chúng đã áp dụng thành công ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu những năm 1990 của thế kỷ XX sẽ được tái diễn ở Việt Nam. Một mưu đồ ngông cuồng, phiêu lưu, hết sức mạo hiểm đang bày đặt trước mắt chúng ta, rất cần phải đề cao cảnh giác, không thể xem thường.

  Bài học “xương máu” vô cùng đắt giá, vô cùng đau đớn mà quân đội Liên Xô và quân đội của các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu đã mắc mưu “diễn biến hòa bình”, đã bị thao túng, rơi vào tình cảnh bị “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, bị “phi chính trị hóa”, dẫn đến thảm cảnh: “quân hùng, tướng mạnh” là thế, “có lịch sử hào hùng, vẻ vang” là thế, có hàng triệu quân, đầy đủ vũ khí tối tân, hiện đại, được nuôi dưỡng chu đáo, đào tạo rất cơ bản, công phu và được trang bị đầy đủ vũ khí tối tân, hiện đại từ “đầu đến chân” thế mà mất sức chiến đấu, luôn nhắc nhở chúng ta phải đề cao cảnh giác, không được mắc mưu bị “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa”.

  Quân đội nhân dân trong bất kỳ tình hưống nào cũng không được lơ là, sao nhãng việc này; không để lâm vào tình trạng phản bội Đảng, vô ơn Nhà nước xã hội chủ nghĩa, mang tội với nhân dân, kéo lùi, cản trở sự phát triển tiến bộ của lịch sử; trở nên một đội quân vô dụng; không thể bảo vệ được Đảng, Nhà nước; không bảo vệ được thành quả cách mạng; không bảo vệ được chế độ xã hội chủ nghĩa và cuộc sống hòa bình, độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

  Vì vậy, đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng phải đạt được hiệu quả: không mắc mưu, bị lừa gạt để bị “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa” quân đội. Đây là vấn đề “sinh tử”, trực tiếp liên quan đến sự “tồn vong” của quốc gia – dân tộc; có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng, vô cùng cấp bách, liên quan trực tiếp đến sinh mệnh của Đảng, quyền sống làm người, miếng cơm, manh áo của gần 100 triệu dân Việt Nam hiện nay và các thế hệ con cháu mai sau. Đồng thời, là vấn đề tuyệt đối không thể xem nhẹ, coi thường, lơ là, mất cảnh giác.

  Có thể khẳng định đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” nói chung; phòng, chống âm mưu, thủ đoạn và tác hại của “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực quân sự, quốc phòng nói riêng, là nhiệm vụ chính trị mới, đặc biệt hệ trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; là nhiệm vụ “số một” của nhiều nhiệm vụ cấp bách, khẩn cấp để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong thời bình, từ khi đất nước chưa lâm nguy.

  Để góp phần làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam, trước hết (1) phải giữ sạch lĩnh vực quân sự, quốc phòng, không được để sự lây nhiễm “phi chính trị hóa”, “dân sự hóa”. Chúng ta cần phải (2) nghiên cứu thật kỹ sự phái sinh, mức độ nảy nở, lây lan; sự tác động, ảnh hưởng của hình thức này để tìm ra mô thức đấu tranh phòng, chống hiệu quả nhất. Cùng toàn Đảng, toàn dân, cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam (3) cần phát huy tốt hơn nữa vai trò xung kích, nòng cốt, chủ động, tích cực hơn nữa trong tham gia xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng “thế trận lòng dân” vững mạnh; góp phần (4) bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; (5) bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân; bảo vệ đường lối đổi mới của Đảng; không để đất nước bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đó là quyền lợi, trách nhiệm và nghĩa vụ cao cả, thiêng liêng của “Bộ đội Cụ Hồ” trong giai đoạn mới

 • Các tin khác:
  Mường Nhé truy vết 166 F1 của 2 ca F0 là nhân viên y tế huyện
  UBND huyện thông qua các nội dung trình kỳ họp HĐND cuối năm
  Huyện đoàn Mường Nhé ra quân tuyên truyền phòng, chống dịch covid-19
  TĂNG CƯỜNG PHÒNG DỊCH BỆNH COVID -19 TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC
  MƯỜNG NHÉ 02 BỆNH NHÂN MẮC COVID -19 ĐẦU TIÊN ĐƯỢC RA VIỆN
  Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện thăm, tặng quà tại Trung tâm Y tế huyện
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter