Danh sách văn bản Quy hoạch - Kế hoạch
1-10 of 25<  1  2  3  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
09 /BC-UBND 16/3/2021 BÁO CÁO Giải trình ý kiến tham gia của Nhân dân, của các cơ quan, đơn vị, Thành viên UBND huyện và UBND các xã về Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Tải file
976/QĐ-UBND 19/10/2020 QUYẾT ĐỊNH: Phê duyệt bổ sung danh mục các dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện Tải file
68/TB-UBND 19/10/2020 THÔNG BÁO : Công bố công khai bổ sung danh mục công trình dự án trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Nhé Tải file
29/5/2020 Danh Mục Bảng Biểu Tải file
41/TB-UBND 29/5/2020 THÔNG BÁO : Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Nhé Tải file
29/5/2020 Trích Lục: Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích các công trình, dự án thực hiện trong KHSDĐ 2020 huyện Mường Nhé Tải file
29/5/2020 Bản đồ kế hoạch đất sử dụng đất năm 2020 của huyện Mường Nhé Tải file
417/QĐ-UBND 29/5/2020 QUYẾT ĐIỊNH: Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 2020 của huyện Mường Nhé Tải file
29/5/2020 Báo Cáo kế hoạch sử dụng đất 2020 của huyện Mường Nhé Tải file
246-KH/TWĐTN-CTTN 3/4/2020 Kế hoạch triển khai cuộc thi "Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ” Tải file
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter