Danh sách văn bản Quy hoạch - Kế hoạch
1-10 of 15<  1  2  >
Số/Ký hiệu Ngày văn bản Trích yếu Tải
63a/TB-UBND 23/12/2019 Thông Báo: Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Kế hoạch sử dụng đất 2020 huyện Mường Nhé Tải file
23/12/2019 Báo cáo tóm tắt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Mường Nhé Tải file
23/12/2019 Bản đồ kế hoạch sử dụng đất 2020 của huyện Mường Nhé Tải file
23/12/2019 CHU CHUYỂN ĐẤT ĐAI TRONG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2020 CỦA HUYỆN Tải file
Biểu điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất 2019 của huyện Mường Nhé Tải file
647-QĐ/UBND 04/7/2019 Quyết Định về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Mường Nhé Tải file
42-TB/UBND 16/7/2019 Thông Báo công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Mường Nhé Tải file
Báo Cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Mường Nhé Tải file
Biểu trong điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2019 Huyện Mường Nhé Tải file
655-QĐ/UBND 4/7/2019 Quyết Định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Mường Nhé Tải file
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter