MƯỜNG NHÉ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC THIỂU SỐ

Đăng ngày 26 - 05 - 2023
100%

Với trên 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc có những tập quán sinh hoạt riêng, tạo nên nét văn hóa riêng biệt của từng tộc người, huyện Mường Nhé đã và đang bảo tồn phát huy giá trị, bản sắc văn hóa đa dạng này.

Lễ cúng cơm mới được nghười SI LA, bản Nậm Sin, xã Chung Chải giữ gìn và lưu truyền cho thế hệ sau

Mường Nhé là huyện biên giới giàu truyền thống văn hóa, với nhiều nét đặc trưng, đa dạng, phong phú và giàu bản sắc được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó có nét đẹp văn hóa, nghệ thuật, nhạc cụ dân tộc như múa khèn H Mông, múa Hà Nhì, Lễ cúng cơm mới, lễ cưới, Nghề truyền thống lan lát, ngữ văn dân gian của người Si la, Lễ cúng tổ tiên của người Thái, người Cống. .. và các trò chơi dân gian giàu tính cộng đồng, nhân văn và tinh thần thượng võ…

Trước sự phát triển mạnh mẽ của của công nghệ hệ thống không gian mạng thời đại công nghệ 4.0 trong thời kỳ hội nhập sâu rộng hiện nay, nhiềug luồng văn hóa khác nhau xâm nhập vào đời sống nhân dân đã ảnh hưởng, tác động không nhỏ đến bản sắc văn hóa các dân tộc. Để bảo tồn và phát huy những giá trị của bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số, Mường Nhé đã quan tâm triển khai các hoạt động bảo tồn và phục dựng những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các dân tộc thiểu số góp phần bảo tồn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc./.

Thanh Tùng

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    << < > >> 
    Thứ 4 Ngày 19/2/2020, 10:13:24 PM
    °
    106 người đang online