Trồng 40.000 cây xanh tại khu bảo tồn thiên nhiên Mường Nhé