• NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HUẤN LUYỆN DQTV
 • Thời gian đăng: 19/07/2022 02:55:40 PM
 • Xác định công tác huấn luyện DQTV là nhiệm vụ trọng tâm, Ban CHQS huyện Mường Nhé đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong giáo dục chính trị, phương pháp huấn luyện sát với tình hình thực tế tại cơ sở; qua đó, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
 • Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của nhiệm vụ xây dựng huấn luyện DQTV, Dự bị động viên vững mạnh, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Mường Nhé đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, đặc biệt là Nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 – 2020 và những năm tiếp theo”. Trên cơ sở đó đề ra chủ trương lãnh đạo, kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ huấn luyện với những mục tiêu, chỉ tiêu biện pháp cụ thể, sát với yêu cầu, tình hình thực tiễn của từng xã, cơ quan, đơn vị. Hàng năm, trước khi bước vào huấn luyện, Ban CHQS huyện Mường Nhé đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Ban CHQS các xã, chỉ huy các đơn vị tự vệ, dân quân cơ động, nội dung tập trung vào những vấn đề về công tác nhiệm vụ của DQTV, DBĐV, những nội dung mới được bổ sung và khâu yếu, điểm hạn chế được rút ra trong quá trình huấn luyện của những năm trước. Thông qua tập huấn, bồi dưỡng giúp cho đội ngũ DQTV, DBĐV nâng cao năng lực quản lý, chỉ huy điều hành huấn luyện. 100% cán bộ DQTV, DBĐV đảm nhiệm được nhiệm vụ huấn luyện cho đơn vị khi được phân công.

  Trước khi tổ chức huấn luyện Ban CHQS huyện đã tổ chức thông qua giáo án huấn luyện đồng thời triển khai huấn luyện điểm để rút kinh nghiệm. Trong quá trình huấn luyện đã tích cực chủ động kết hợp giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, cổ động thao trường. Hàng ngày cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đoàn thể địa phương phân công ra tận thao trường để động viên khích lệ DQTV, DBĐV huấn luyện cả về tinh thần và vật chất, tổ chức cho lực lượng dân quân làm công tác dân vận. Qua đó góp phần giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện cho cán bộ chiến sỹ DQTV, DBĐV. Chính vì vậy quân số DQTV, DBĐV tham gia huấn luyện trong những năm qua luôn đạt 100%, kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện hàng năm 100% yêu cầu, trong đó có trên 50% khá, giỏi. Thượng tá Hoàng Tân Dân - Phó Chỉ huy trưởng ban CHQS huyện Mường Nhé cho biết: "Để nâng cao chất lượng huấn luyện DQTV, ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện đã tổ chức tập huấn cho cán bộ DQTV gồm xã đội trưởng, tiểu đội trưởng và trung đội trưởng. Sau khi tập huấn xong, đơn vị triển khai đồng bộ cho các xã xây dựng kế hoạch tiến trình biểu, soạn thảo giáo án và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất. Đặc biệt, củng cố thao trường, bãi tập phục vụ các nội dung thực hành".

  190720224-compressed.jpg

  Chuẩn bị đạn trước khi DQTV thực hành bắn đạn thật

  Tại xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, công tác huấn luyện DQTV được thực hiện thường xuyên, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấu. Nội dung huấn luyện chủ yếu tập trung tập huấn kỹ thuật và chiến thuật về điều lệnh đội ngũ; các tư thế, động tác vận động cơ bản trong chiến đấu; tìm hiểu mô hình học cụ, hiểu biết chung về tính năng, cấu tạo, tác dụng của một số loại vũ khí; tập bắn súng tiểu liên AK. Quá trình tổ chức thực hành huấn luyện chú trọng kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, giữa lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính. Bảo đảm vừa nâng cao nhận thức chính trị, trình độ kỹ thuật, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng dân quân địa phương. Công tác huấn luyện đã củng cố, kiện toàn lực lượng DQTV đủ về số lượng và chất lượng; cán bộ được bố trí sắp xếp đúng cơ cấu; quy mô tổ chức biên chế theo quy định của luật và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của xã. Công tác tuyển chọn vào lực lượng DQTV nòng cốt được thực hiện đúng quy trình, đảm bảo tiêu chuẩn lý lịch, phẩm chất, đạo đức và độ tuổi theo quy định; quá trình tuyển chọn đảm bảo tính công khai, dân chủ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hiện nay. Ông Lý Văn Vân - Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Nậm Kè cho biết: “Bám sát kế hoạch huấn luyện của cấp trên, Ban CHQS xã xây dựng kế hoạch, nội dung huấn luyện theo từng nhóm, thời gian huấn luyện; Tham mưu cho UBND xã ban hành Quyết định triệu tập dân quân tham gia huấn luyện theo đúng chỉ tiêu huấn luyện huyện giao. Việc tổ chức luyện tập thuần thục các phương án sẵn sàng chiến đấu, tạo thuận lợi trong việc xử trí tốt mọi tình huống có thể xảy ra. Cùng với việc tập huấn và bồi dưỡng nghiệp vụ, Ban CHQS xã cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, mô hình học cụ, giáo án, bài giảng, đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện”.

  Có mặt tại thao trường huấn luyện chiến sĩ dân quân của xã Nậm Kè, nhìn những dân quân thực hành nhuần nhuyễn các động tác trong huấn luyện bắn súng tiểu liên AK, chúng tôi thấy rõ tinh thần luyện tập hăng say, trách nhiệm của mỗi người. Thường ngày họ miệt mài lao động trên nương rẫy, đồng ruộng; khi có lệnh, họ sẵn sàng khoác lên mình bộ trang phục của lực lượng dân quân tự vệ với ngôi sao vuông lấp lánh. Đây là dịp để mỗi người thể hiện trách nhiệm công dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Anh Thào A Sì - DQTV xã Nậm Kè phấn khởi nói: “Tôi thấy rất vinh dự khi được là chiến sỹ dân quân; thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn. Quá trình huấn luyện, chúng tôi được giá dục, tuyên truyền về đường lối, chủ trương của đảng, nhất là những chính sách cho LL dân quân và gia đình, được luyện tập thuần thục các động tác về kỹ thuật, chiến thuật sẵn sàng chiến đấu giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, sẵn sàng đánh địch khi có tình huống tác chiến xảy ra. Bên cạnh đó, tôi cùng nhiều chiến sỹ khác đã xuống cơ sở vận động, tuyên truyền người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở”. 

  190720225-compressed.jpg

  190720226-compressed.jpg

  Chiến sĩ DQTV xã Nậm Kè thực hành bắn súng tiểu liên AK

  Thời gian tới, cùng với việc đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, các địa phương cần thực hiện nghiêm Luật DQTV, nhất là quy định về ngân sách, nhằm bảo đảm kịp thời chế độ, chính sách đối với lực lượng DQTV. Đồng thời, chú trọng gắn công tác chính sách với công tác tổ chức, công tác tư tưởng; làm tốt công tác chính sách đối với những gia đình cán bộ, chiến sĩ DQTV có khó khăn, bảo đảm cho chiến sỹ DQTV yên tâm thực hiện nhiệm vụ khi được huy động. Tổ chức sơ kết, tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng DQTV để rút kinh nghiệm; tiếp tục xây dựng lực lượng DQTV vững mạnh, rộng khắp, có chất lượng ngày càng cao, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới./.

  Hoài Thứ

 • Các tin khác:
  Khai giảng lớp Đảng viên mới khóa VIII năm 2022
  Gần 300 học sinh huyện Mường Nhé tham gia hội thi Giai điệu tuổi hồng
  Mường Nhé Khai mạc Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời
  Huyện ủy Mường Nhé tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 09 năm 2022
  Mường Nhé tổ chức thành công Hội thi "Dân vận khéo" năm 2022
  Ngành VHTTDL tích cực chuẩn bị cho Ngày hội Giao lưu VHTTDL vùng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ III
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter