Vòng bi công nghiệpVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFđại lý vòng bi skf tại hà nộicatalog vòng bi skfVòng bi mắt trâu SKFVòng bi côn SKFBạc đạn côn SKFVòng bi 688Vòng bi 6001Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320Vòng bi SKFvòng bi nskvòng bi ntnvòng bi koyovòng bi timkenvòng bi asahivòng bi nachiVòng bi 608Bạc đạn SKFVòng bi công nghiệpđại lý vòng bi skfVòng bi xe máyVòng bi giá rẻVòng bi bạc đạn SKFGối đỡ vòng biGối đỡ UCPGối đỡ UCFGối đỡ UCFLGối đỡ UCFCGối đỡ 2 nửa SKF Mỡ chịu nhiệt SKFDây đai SKFPhớt chặn dầu SKFDụng cụ bảo trì SKFMáy gia nhiệt vòng bi SKFVam cảo vòng bi bạc đạn đại lý vòng bi skfcatalog vòng bi skfVòng bi côn SKFBạc đạn 688vòng bi 6001 Vòng bi 22216Vòng bi 22212Vòng bi 22320 Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFđại lý vòng bi skf tại hà nội Vòng bi công nghiệpBạc đạn SKFGối đỡ vòng biMỡ chịu nhiệt SKFĐại lý bạc đạn SKF Vòng bi trung quốc giá rẻBạc đạn trung quốc giá rẻvòng bi nskVòng bi NTNVòng bi koyoVòng bi TimkenVòng bi FAG Gối đỡ SKFVòng bi tang trống Siêu thị mạngCisco Catalyst 9200Cisco Catalyst 1000Cisco Catalyst 9300Module quang SFP+ 10GCisco business switchSwitch JuniperSwitch Juniper EX2300Switch Juniper EX3400Module quang SFP JuniperFoodie-ToursBảng tra cứu kích thước vòng bi
Siêu thị mạng Cisco Catalyst 9200 Cisco Catalyst 1000 Cisco Catalyst 9300 Module quang SFP+ 10G Cisco business switch Switch Juniper Switch Juniper EX2300 Switch Juniper EX3400 Module quang SFP Juniper
 • Giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Đảng bộ huyện Mường Nhé
 • Thời gian đăng: 03/05/2017 02:41:40 PM
 • Trên cơ sở đánh giá đúng thực tiễn và qua kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, tổng kết Chị thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé (Điện Biên) đă xác định tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng đảng của huyện giai đoạn 2015-2017 và những năm tiếp theo.
 • tinbai-3-5-17-sinhhoatdang-01.jpg

  Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Mường Nhé nhiệm kỳ 2015-2020

  Huyện ủy Mường Nhé đã xây dựng, triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiều đề án, kế hoạch về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề. Ban Thường vụ Huyện ủy đã  ban hành Nghị quyết số 07 về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nhất là chi bộ trên địa bàn bản, khu dân cư, điểm bản” và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 07. Trong đó ngoài các yêu cầu, nhiệm vụ theo quy định chung, huyện đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể như: 100% chi bộ thực hiện sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý một lần; phấn đấu ít nhất 95% chi bộ có nội dung sinh hoạt trọng tâm, trọng điểm, thảo luận và ban hành nghị quyết khả thi, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; bảo đảm mỗi kỳ sinh hoạt của tất cả các chi bộ có từ 90% đảng viên trong chi bộ tham dự; phấn đấu ít nhất 60% số buổi sinh hoạt chi bộ có sự tham dự của cấp ủy cấp trên; 100% chi bộ có tài liệu sinh hoạt chi bộ và sử dụng có hiệu quả tài liệu trong sinh hoạt chi bộ. Nghị quyết, chương trình đã đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, khả thi, cụ thể để thực hiện.  

  Hằng năm, Huyện ủy Mường Nhé tổ chức kiểm tra các tổ chức cơ sở đảng, gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm, tập huấn công tác đảng, bồi dưỡng kỹ năng, phương pháp tổ chức sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề cho tất cả bí thư chi bộ trên địa bàn huyện về các nội dung như: Lựa chọn nội dung sinh hoạt, công tác chuẩn bị cho buổi sinh hoạt, phương pháp tiến hành sinh hoạt, việc ban hành và triển khai thực hiện nghị quyết, xây dựng quy chế hoạt động, xác định mối quan hệ công tác giữa bí thư chi bộ với trưởng thôn, bản và các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương. 

  Nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ bí thư chi bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc 42/42 chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức sinh hoạt chi bộ. Phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cấp ủy, bí thư chi bộ.

  Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp  tổ chức các đợt sinh hoạt chi bộ chuyên đề theo chủ đề từng năm hoặc theo nhiệm vụ trọng tâm, vấn đề đang đặt ra, bức xúc của địa phương. Phân công lãnh đạo cấp huyện và xã về dự sinh hoạt với cơ sở; có phiếu đánh giá chất lượng sinh hoạt từng chi bộ về các nội dung: địa điểm sinh hoạt, cơ sở vật chất, tài liệu phục vụ buổi sinh hoạt, nội dung và tiến trình sinh hoạt, kiến nghị và đề xuất của chi bộ, đảng viên, nhận xét và đánh giá của tổ công tác; phiếu được tổng hợp gửi Thường trực Huyện ủy và có thông báo gửi về cơ sở để rút kinh nghiệm. Bên cạnh đó, huyện ban hành hướng dẫn sinh hoạt chuyên đề, trong đó hướng dẫn cụ thể nội dung, tiến trình, cách thức thực hiện. Với cách làm này, các cấp ủy vừa nắm được tình hình, chất lượng sinh hoạt chi bộ, chấn chỉnh kịp thời những chi bộ, đảng bộ chưa làm tốt,  nắm được tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân. 

  Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, bằng những cách làm mới, sáng tạo, kiên trì của Ban Thường vụ Huyện ủy Mường Nhé, sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện trong nhiệm kỳ qua đã được thực hiện nền nếp, nghiêm túc. Tinh thần tự phê bình và phê bình được nâng cao, tính chiến đấu của đảng viên và chi bộ có tiến bộ rõ rệt; chất lượng các Nghị quyết của chi bộ được nâng lên. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng được tăng cường. Có tổ chức cơ sở đảng trước đây gần như mất sức chiến đấu, nay đã có chuyển biến tích cực. Các nhiệm vụ chính trị, nhất là những nhiệm vụ trọng tâm được triển khai kịp thời, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong chi bộ, đảng bộ, được sự ủng hộ trong nhân dân. Việc dự sinh hoạt chi bộ và xuống cơ sở thường xuyên đã giúp cán bộ huyện, xã có cơ hội nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của đảng viên, nhân dân và những vấn đề phát sinh từ cơ sở, từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ, giải quyết kịp thời; đảng viên ở cơ sở tin tưởng, gắn bó với lãnh đạo các cấp.  

  Kết quả này đã góp phần quan trọng tạo nên thành quả chung trên tất cả các lĩnh vực của huyện Mường Nhé trong thời gian qua, an ninh, chính trị được giữ vững. Kịp thời giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm, bức xúc, một số vụ việc phức tạp, kéo dài từ nhiều năm trước, nay được giải quyết, tình hình ổn định, nhân dân tích cực tham gia sản xuất và xây dựng nông thôn mới. Kinh tế của huyện phát triển, xuất hiện nhiều mô hình mới trong chăn nuôi, trồng trọt. Công tác dồn điền, đổi thửa thực hiện hiệu quả. Thông qua việc tuyên truyền, triển khai tại các chi bộ và các buổi sinh hoạt cộng đồng, đã tạo sự thống nhất, đồng thuận, hăng hái tham gia của đảng viên và nhân dân trong phát triển cây công nghiệp ngắn hạn, trong đó có cây keo tai tượng. Đến nay việc trồng cây keo tai tượng trên địa bàn huyện đạt kết quả tốt. Phong trào trồng rừng, khoanh nuôi tái sinh, phát triển các mô hình kinh tế được nhân dân tích cực thực hiện, đời sống người dân cải thiện đáng kể,  từng bước xoá đói, giảm nghèo bền vững.

 • Hữu Thỉnh - Ban Tổ chức Huyện uỷ
 • Các tin khác:
  ĐỀ ÁN 06 CỦA CHÍNH PHỦ; TIẾT KIỆM THỜI GIAM, TIỀN BẠC CHO NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ NƯỚC THÔNG QUA ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ.
  70 học viên tham gia lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn
  UBND Mường Nhé: Gặp mặt Đoàn vận động viên tham gia Đại hội TDTT tỉnh Điện Biên lần thứ XI năm 2022.
  Hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 5/2022 tại điểm cầu Mường Nhé
  TRIỂN VỌNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CHĂN NUÔI TẬP TRUNG Ở MƯỜNG NHÉ
  Ra mắt điểm truy cập internet công cộng phục vụ Đề án 06 tại xã Huổi Lếch
 • BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH
 • TIN THÔNG BÁO
 • THƯ VIỆN ẢNH
 • js slider
 • Chuyên mục ảnh
 • Dịch vụ công trực tuyến
 • Dich vu dien
 • Tài liệu Quốc hội
 • Quy hoạch Huyện
 • Du lịch Mường Nhé
 • Giấy mời
 • LIÊN KẾT WEBSITE
 • THỐNG KÊ TRUY CẬP
 • Tổng truy cập:
 • stats counter